بیمه شده گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند آدرس وب سایت نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی تغییر کرده است.
خواهشمند است جهت دسترسی به سامانه از آدرس های جدید زیر استفاده نمایید:

tamin.ir

و انتخاب آیکون نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی

nobat.tamin.ir

و انتخاب استان خراسان رضوی

nobatdrazavi.tamin.ir